Jump to content

Vercel

Polecamy wykonywać deployment twojej aplikacji na platformę Vercel↗. Pozwala ona w bardzo prosty sposób wrzucać do sieci aplikacje Next.js.

Konfiguracja Projektu

Vercel prawdopodobnie automatycznie skonfiguruje za Ciebie komendy budowania i folder publikacji aplikacji. Jeśli jednak chcesz, możesz skonfigurować projekt tworząc plik vercel.json↗ zawierający poniższą treść. Nie jest to wymagane przy większości projektów.

{
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": "dist",
  "devCommand": "npm run dev",
  "installCommand": "npm install"
}

Korzystanie z Dashboardu Vercela

  1. Po wrzuceniu kodu do repozytorium GitHuba, zarejestruj się na stronie Vercela↗ z tym kontem GitHub i kliknij na Dodaj Nowy Projekt.

Nowy projekt na stronie Vercel

  1. Importuj repozytorium z GitHuba z projektem.

Importuj repozytorium

  1. Dodaj zmienne środowiskowe.

Dodaj zmienne środowiskowe

  1. Kliknij Deploy. Od teraz, kiedykolwiek wrzucisz zmianÄ™ w kodzie w repozytorium, Vercel automatycznie opublikuje twojÄ… aplikacjÄ™!

Korzystanie z Vercel CLI

Aby wykonać deploy z konsoli, musisz najpierw zainstalować Vercel CLI globalnie↗.

npm i -g vercel

Uruchom komendę vercel↗ aby opublikować swój projekt.

vercel

Dołącz --env DATABASE_URL=YOUR_DATABASE_URL_HERE aby dodać zmienne środowiskowe, jakie jak link do bazy danych. Użyj --yes, jeżeli chcesz pominąć pytania podczas publikowania projektu i pozostawić ustawienia domyślne dla każdego z nich.

vercel --env DATABASE_URL=YOUR_DATABASE_URL_HERE --yes

Po pierwszym opublikowaniu, komenta ta publikować będzie do gałęzi poglądowej. Będziesz musiał dołączyć --prod, aby wrzucić zmiany bezpośrednio do aktywnej strony.

vercel --prod