Jump to content

Attention: This page is 28 days older than the English version and might be outdated. If you're a native speaker of this language and would like to contribute to the project, please consider updating this page to match the latest English version.

You can also view the English version of this page.

Pierwsze Kroki

Skorzytałeś właśnie z szablonu aplikacji T3 i jesteś gotowy, aby zacząć z nim pracę. Tu znajdziesz minimalny setup, jaki powinieneś wykonać, aby uruchomić aplikację.

Baza Danych

Jeżeli twoja aplikacja zawiera Prismę, koniecznie uruchom npx prisma db push z głównego folderu projektu. Komenda ta zsynchronizuje twój schemat Prismy z bazą danych i wygeneruje typy TypeScripta dla “Prisma Client” bazując na tym schemacie. Uwaga: po wygenerowaniu typów Prismy prawdopodobnie będziesz musiał zrestartować serwer TypeScripta, aby był on w stanie je wykryć.

Uwierzytelnianie

Jeżeli twoja aplikacja zawiera NextAuth.js, posiadasz przygotowany już przez nas DiscordProvider. Jest to jeden z najprostszych providerów oferowanych przez NextAuth.js, w dalszym ciągu wymaga on jednak trochę setupu po twojej części.

Oczywiście, jeżeli wolisz korzystać z innego, możesz użyć jednego z wielu providerów oferowanych przez NextAuth.js.

 1. Potrzebować będziesz konta Discord, więc utwórz je, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 2. Przejdź do strony https://discord.com/developers/applications i kliknij “New Appliction” w prawym górnym rogu. Nazwij ją i wyraź zgodę na warunki korzystania z serwisu.
 3. Po stworzeniu aplikacji, przejdź do “Settings → OAuth2 → General”.
 4. Skopiuj “Client ID” i dodaj go do pliku .env pod kluczem DISCORD_CLIENT_ID.
 5. Kliknij “Reset Secret”, skopiuj nowy secret i dodaj go do pliku .env pod kluczem DISCORD_CLIENT_SECRET.
 6. Kliknij “Add Redirect” i wpisz http://localhost:3000/api/auth/callback/discord.
 • Dla deploymentu w wersji produkcyjnej, podążaj za powyższymi krokami aby stworzyć nową aplikację Discord, ale tym razem zamień http://localhost:3000 na URL, na który wrzucasz swój projekt.
 1. Zapisz zmiany
 2. Ustaw NEXTAUTH_SECRET w pliku .env. W wersji rozwojowej zadziała byle co, w wersji produkcyjnej zobacz uwagę w pliku .env, która mówi, jak wygenerować bezpieczny secret.

Powinieneś być w stanie się zalogować.

Następne Kroki

 • Jeżeli twoja aplikacja zawiera tRPC, sprawdź pliki src/pages/index.tsx i src/server/api/routers/example.ts aby dowiedzieć się, jak działają zapytania wykonywane przez tRPC.
 • Rozejrzyj się po dokumentacji Create T3 App oraz dokumentacji paczek, z których korzysta twój projekt.
 • Dołącz do naszego serwera Discord i dodaj gwiazdkę na repozytorium GitHub! :)

Recent Contributors To This Page