Jump to content

Attention: This page is 295 days older than the English version and might be outdated. If you're a native speaker of this language and would like to contribute to the project, please consider updating this page to match the latest English version.

You can also view the English version of this page.

Vercel

Polecamy wykonywać deployment twojej aplikacji na platformę Vercel↗. Pozwala ona w bardzo prosty sposób wrzucać do sieci aplikacje Next.js.

Konfiguracja Projektu

Vercel prawdopodobnie automatycznie skonfiguruje za Ciebie komendy budowania i folder publikacji aplikacji. Jeśli jednak chcesz, możesz skonfigurować projekt tworząc plik vercel.json↗ zawierający poniższą treść. Nie jest to wymagane przy większości projektów.

{
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": "dist",
  "devCommand": "npm run dev",
  "installCommand": "npm install"
}

Korzystanie z Dashboardu Vercela

  1. Po wrzuceniu kodu do repozytorium GitHuba, zarejestruj się na stronie Vercela↗ z tym kontem GitHub i kliknij na Dodaj Nowy Projekt.

Nowy projekt na stronie Vercel

  1. Importuj repozytorium z GitHuba z projektem.

Importuj repozytorium

  1. Dodaj zmienne środowiskowe.

Dodaj zmienne środowiskowe

  1. Kliknij Deploy. Od teraz, kiedykolwiek wrzucisz zmianÄ™ w kodzie w repozytorium, Vercel automatycznie opublikuje twojÄ… aplikacjÄ™!

Korzystanie z Vercel CLI

Aby wykonać deploy z konsoli, musisz najpierw zainstalować Vercel CLI globalnie↗.

npm i -g vercel

Uruchom komendę vercel↗ aby opublikować swój projekt.

vercel

Dołącz --env DATABASE_URL=YOUR_DATABASE_URL_HERE aby dodać zmienne środowiskowe, jakie jak link do bazy danych. Użyj --yes, jeżeli chcesz pominąć pytania podczas publikowania projektu i pozostawić ustawienia domyślne dla każdego z nich.

vercel --env DATABASE_URL=YOUR_DATABASE_URL_HERE --yes

Po pierwszym opublikowaniu, komenta ta publikować będzie do gałęzi poglądowej. Będziesz musiał dołączyć --prod, aby wrzucić zmiany bezpośrednio do aktywnej strony.

vercel --prod

Recent Contributors To This Page