Jump to content

Pierwsze Kroki

Skorzytałeś właśnie z szablonu aplikacji T3 i jesteś gotowy, aby zacząć z nim pracę. Tu znajdziesz minimalny setup, jaki powinieneś wykonać, aby uruchomić aplikację.

Baza Danych

Prisma

Jeżeli twoja aplikacja zawiera Prismę, koniecznie uruchom npx prisma db push z głównego folderu projektu. Komenda ta zsynchronizuje twój schemat Prismy z bazą danych i wygeneruje typy TypeScripta dla “Prisma Client” bazując na tym schemacie. Uwaga: po wygenerowaniu typów Prismy prawdopodobnie będziesz musiał zrestartować serwer TypeScripta, aby był on w stanie je wykryć.

Drizzle

Jeżeli twoja aplikacja zawiera Drizzle, sprawdź plik .env po instrukcje jak stworzyć swój DATABASE_URL. Po dodaniu DATABASE_URL do pliku .env uruchom pnpm db:push ( lub odpowiednik dla innych menedżerów pakietów) - dokonana zostanie synchronizacja schematów twojej bazy danych.

Uwierzytelnianie

Jeżeli twoja aplikacja zawiera NextAuth.js, posiadasz przygotowany już przez nas DiscordProvider. Jest to jeden z najprostszych providerów oferowanych przez NextAuth.js, w dalszym ciągu wymaga on jednak trochę setupu po twojej części.

Oczywiście, jeżeli wolisz korzystać z innego, możesz użyć jednego z wielu providerów oferowanych przez NextAuth.js.

 1. Potrzebować będziesz konta Discord, więc utwórz je, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 2. Przejdź do strony https://discord.com/developers/applications i kliknij “New Appliction” w prawym górnym rogu. Nazwij ją i wyraź zgodę na warunki korzystania z serwisu.
 3. Po stworzeniu aplikacji, przejdź do “Settings → OAuth2 → General”.
 4. Skopiuj “Client ID” i dodaj go do pliku .env pod kluczem DISCORD_CLIENT_ID.
 5. Kliknij “Reset Secret”, skopiuj nowy secret i dodaj go do pliku .env pod kluczem DISCORD_CLIENT_SECRET.
 6. Kliknij “Add Redirect” i wpisz http://localhost:3000/api/auth/callback/discord.
 • Dla deploymentu w wersji produkcyjnej, podążaj za powyższymi krokami aby stworzyć nową aplikację Discord, ale tym razem zamień http://localhost:3000 na URL, na który wrzucasz swój projekt.
 1. Zapisz zmiany
 2. Ustaw NEXTAUTH_SECRET w pliku .env. W wersji rozwojowej zadziała byle co, w wersji produkcyjnej zobacz uwagę w pliku .env, która mówi, jak wygenerować bezpieczny secret.

Powinieneś być w stanie się zalogować.

Konfiguracja Edytora

Następujące rozszerzenia są przez nas polecane dla optymalnego DX’u. Poniższe linki dostarczają pluginy dla odpowiednich edytorów.

Następne Kroki

 • Jeżeli twoja aplikacja zawiera tRPC, sprawdź pliki src/pages/index.tsx i src/server/api/routers/post.ts aby dowiedzieć się, jak działają zapytania wykonywane przez tRPC.
 • Rozejrzyj się po dokumentacji Create T3 App oraz dokumentacji paczek, z których korzysta twój projekt.
 • Dołącz do naszego serwera Discord i dodaj gwiazdkę na repozytorium GitHub! :)