Jump to content

Vercel

Vi anbefaler at du ruller ut applikasjonen din til Vercel. Det gjør det superenkelt å rulle ut Next.js-applikasjoner.

Prosjektkonfigurasjon

Vercel vil mest sannsynlig automatisk konfigurere byggekommandoen og publisere katalogen din. Du kan imidlertid også spesifisere dette, i tillegg til andre konfigurasjoner, i en fil som heter vercel.json og inkludere følgende kommandoer:

{
  "buildCommand": "npm run build",
  "outputDirectory": "dist",
  "devCommand": "npm run dev",
  "installCommand": "npm install"
}

Bruk av Vercel Dashboard

  1. Etter å ha pushet koden til et GitHub-repo, logger du på Vercel med GitHub og klikker på Add New Project.

Nytt prosjekt på Vercel

  1. Importer GitHub-repoet med prosjektet du vil rulle ut.

Importer repository

  1. Legg til miljøvariablene dine.

Legg til miljøvariabler

  1. Klikk på Deploy. Hvis du nå pusher repoet ditt vil Vercel automatisk rulle ut applikasjonen din på nytt!

Bruke Vercel CLI

For å rulle ut applikasjonen din fra kommandolinjen, må du først installere Vercel CLI globalt.

npm i -g vercel

Kjør kommandoen vercel for å rulle ut prosjektet ditt.

vercel

Legg til --env DATABASE_URL=DIN_DATABASE_URL_HER for miljøvariabler slik som strengen for databasetilkobling. Bruk --yes hvis du vil hoppe over spørsmålene rundt utrullingen og angi standardsvaret for hvert spørsmål.

vercel --env DATABASE_URL=DIN_DATABASE_URL_HER --yes

Etter den første utrullingen vil denne kommandoen rulle ut til en forhåndsvisnings-branch. Du må legge til --prod for å pushe endringer direkte til produksjonmiljøet.

vercel --prod