Jump to content

Komme i gang

Du har nettopp opprettet en ny T3-app, og du er klar til å sette i gang. Her er det minste du må gjøre for å få applikasjonen din til å kjøre.

Database

Hvis applikasjonen din bruker Prisma, må du kjøre npx prisma db push fra rotmappen av applikasjonen. Denne kommandoen synkroniserer Prisma-skjemaet til databasen og genererer TypeScript-typene for Prisma-klienten basert på skjemaet ditt. Merk at du må starte TypeScript-serveren på nytt etter denne handlingen for at de genererte typene skal gjenkjennes.

Autentisering

Hvis applikasjonen din bruker NextAuth.js, starter vi med DiscordProvider. Dette er en av de enkleste leverandørene som NextAuth.js tilbyr, men det krever fortsatt litt oppsett fra din side.

Hvis du foretrekker en annen autentiseringsleverandør, kan du også bruke en av de mange leverandørene som NextAuth.js tilbyr.

 1. Du trenger en Discord-konto. Meld deg på hvis du ikke har en ennå.
 2. Naviger til https://discord.com/developers/applications og klikk “New Application” øverst til høyre. Gi applikasjonen din et navn og godta vilkårene for bruk.
 3. Når applikasjonen din er opprettet, naviger til “Settings → OAuth2 → General”.
 4. Kopier “Client ID” og lim den inn i .env som DISCORD_CLIENT_ID.
 5. Klikk “Reset Secret”, kopier den nye hemmeligheten og lim inn verdien i .env som DISCORD_CLIENT_SECRET.
 6. Klikk “Add Redirect” og skriv inn http://localhost:3000/api/auth/callback/discord.
  • For utrulling i produksjonsmiljø må de foregående trinnene følges på nytt for å lage en annen Discord-applikasjon. Denne gangen erstatt http://localhost:3000 med URL-en du publiserer til.
 7. Lagre endringene.
 8. Skriv NEXTAUTH_SECRET i .env. Hvilken som helst streng vil fungere under utviklingen. For bruk i produksjonsmiljø, ta en titt på notatet i .env for å lage en sikker hemmelighetvariabel.

Du skal nå kunne logge på.

Editor Setup

Følgende utvidelser anbefales for en optimal utvikleropplevelse. Linkene nedenfor gir støtte for redigeringsprogram utvidelser.

Neste Steg

 • Hvis applikasjonen din bruker tRPC, ta en titt på src/pages/index.tsx og src/server/api/routers/post.ts for å se hvordan tRPC-spørringer fungerer.
 • Ta en titt på dokumentasjonen for create-t3-app samt dokumentasjonen for pakkene applikasjonen din inkluderer.
 • Bli med i Discord og gi oss en stjerne på GitHub! :)