Jump to content

Netlify

Netlify er en alternativ distribusjonsleverandør på samme måte som Vercel. Se ajcwebdev/ct3a-netlify for et eksempel-repo basert på dette dokumentet.

Hvorfor hoste på Netlify

Konvensjonell visdom tilsier at Vercel har en overlegen støtte for Next.js fordi Vercel utvikler Next.js. De har en egeninteresse i å sikre at plattformen er innstilt for optimal ytelse og best utvikleropplevelse med Next.js. For de fleste brukstilfeller vil dette være sant, og det vil ikke være fornuftig å avvike fra standardbanen.

Det er også en felles oppfatning at mange Next.js-funksjoner kun støttes på Vercel. Selv om det er sant at nye Next.js-funksjoner vil bli testet og støttet på Vercel på utgivelsestidspunktet som standard, er det også slik at andre leverandører som Netlify raskt vil implementere og gi ut støtte for stabile Next.js-funksjoner.

Det er noen fordeler og ulemper for alle distribusjonsleverandører siden ingen enkelt leverandør kan ha den beste støtten for alle brukstilfeller. For eksempel bygde Netlify sin egen tilpassede Next.js kjøretid for Netlifys Edge-funksjoner (som kjører på Deno Deploy) og opprettholder unik mellomvare for å få tilgang til og endre HTTP-responser.

MERK: For å følge statusen til ustabile Next 13-funksjoner, se Bruk av Next 13 app -katalogen på Netlify.

Prosjektkonfigurasjon

Det er mange måter å konfigurere byggeinstruksjonene på, inkludert direkte gjennom Netlify CLI- eller Netlify-dashbordet. Selv om det ikke er nødvendig, er det tilrådelig å opprette og inkludere en netlify.toml fil. Dette sikrer at forka og klonede versjoner av prosjektet blir enklere å rulle ut på en reproduserbar måte.

[build]
  command = "next build"
  publish = ".next"

Bruk av Netlify-dashbordet

  1. Push koden din til et GitHub-repo og registrer deg for Netlify. Etter at du har opprettet en konto, klikker du på Add new site og deretter Import an existing project.

Nytt prosjekt på Netlify

  1. Koble til Git-leverandøren din.

Importer repository

  1. Velg prosjektets repository.

Velg prosjektets repository

  1. Netlify vil oppdage om du har en netlify.toml-fil og automatisk konfigurere build-kommandoen og publiseringskatalogen.

Nextjs byggeinnstillinger

  1. Klikk Show advanced og deretter New variable for å legge til miljøvariablene dine.

Legg til miljøvariabler

  1. Klikk på Deploy site, vent til bygget er fullført, og se det nye nettstedet ditt.

Bruk av Netlify CLI

For å rulle ut fra kommandolinjen må du først pushe prosjektet til et GitHub-repo og installere Netlify CLI. Du kan installere netlify-cli som en prosjektavhengighet eller installere den globalt på maskinen din med følgende kommando:

npm i -g netlify-cli

For å teste prosjektet ditt lokalt, kjør ntl dev kommando og åpne localhost:8888 for å se din lokalt kjørende Netlify-app:

ntl dev

Kjør ntl init kommando for å konfigurere prosjektet:

ntl init

Importer prosjektets miljøvariabler fra .env-filen din med ntl env:import:

ntl env:import .env

Rull ut prosjektet ditt med ntl deploy. Du må ha med --build-flagget for å kjøre build-kommandoen før utrullingen og --prod-flagget for å rulle ut til nettstedets hoved-URL:

ntl deploy --prod --build

For å se et kjørende eksempel på Netlify, besøk ct3a.netlify.app.