Jump to content

Installasjon

For å lage en app med create-t3-app, kjør en av følgende tre kommandoer og svar på spørsmålene i veiviseren:

npm

npm create t3-app@latest

yarn

yarn create t3-app

pnpm

pnpm create t3-app@latest

bun

bun create t3-app@latest

Etter at applikasjonen din har blitt opprettet, sjekk ut første steg for å begynne å utvikle den nye applikasjonen.

Avansert bruk

Alternativ/FlaggBeskrivelse
[dir]Inkluder et mappeargument med navnet på prosjektet
--noGitEksplisitt be CLI om ikke å initialisere et nytt git-repo i prosjektet
-y, --defaultCLI vil bli hoppet over og en ny t3-app vil bli opprettet med alle alternativene valgt
--noInstallBygger prosjektet uten å installere avhengigheter

Eksperimentell bruk

For vår CI (Kontinuerlig Integrasjon) har vi noen eksperimentelle flagg som lar deg opprette skjelett for hvilken som helst app uten noen spørsmål. Hvis denne use casen gjelder deg, kan du bruke disse flaggene. Vær oppmerksom på at disse flaggene er eksperimentelle og kan bli endret i fremtiden uten å følge noen semver-versjonering.

FlaggBeskrivelse
--CILa CLI vite at du er i CI-modus
--trpcInkluder tRPC i prosjektet
--prismaInkluder Prisma i prosjektet
--nextAuthInkluder NextAuth.js i prosjektet
--tailwindInkluder Tailwind CSS i prosjektet
⚠️

Hvis du utelater CI-flagget har resten flaggene ingen effekt.

Du trenger ikke å eksplisitt velge bort pakkene du ikke vil ha. Men hvis du vil være eksplisitt, kan du sende false, f.eks. --nextAuth false.

Eksempel

Følgende vil lage en T3-app med både tRPC og Tailwind CSS.

pnpm dlx create-t3-app@latest --CI --trpc --tailwind