Jump to content

Prisma

Prisma er en ORM (Object Relational Mapper) for TypeScript, som gir deg muligheten til å definere databasens skjema og modeller i en schema.prisma-fil. Deretter genereres en typesikker klient som kan brukes til å kommunisere med databasen din fra backend. Dette gir en enklere og mer sikker måte å utvikle databaserelaterte applikasjoner med TypeScript på.

Prisma Client

Prisma-klienten blir instansiert i /server/db.ts og eksporteres som en global variabel. Som anbefalt av Prisma-teamet som beste praksis. Vi angir, som standard, Prisma-klienten i context. Vi anbefaler å bruke klienten via konteksten i stedet for å importere klienten i hver fil.

Skjema

Prisma-skjemafilen finner du i /prisma/schema.prisma. I denne filen definerer du databasens skjema og modeller. Denne filen brukes til å generere Prisma-klienten.

Med NextAuth.js

Hvis du velger å bruke NextAuth.js sammen med Prisma, vil skjemafilen bli generert for deg og satt opp med de anbefalte verdiene for modellene User, Session, Account og VerificationToken i henhold til NextAuth. js-dokumentasjonen.

Standard Database

Standarddatabasen er en SQLite-database, som er meget godt egnet for utvikling og rask oppretting av et proof-of-concept. Imidlertid anbefaler vi ikke å bruke SQLite i produksjonsmiljøer. Du kan endre databasen ved å endre provider i datasource-blokken til postgresql eller mysql og deretter justere URL for database i miljøvariablene slik at den peker på databasen din.

Fyll Databasen (“Seeding”)

“Seeding” er en god måte å fylle databasen med testdata. For å konfigurere fyllingen må du lage en seed.ts-fil i /prisma-katalogen og deretter legge inn et seed-skript i package.json-filen. Du trenger også en TypeScript runner som kan kjøre startskriptet. Vi anbefaler tsx som er en meget effektiv TypeScript-runner som bruker esbuild og ikke trenger noen ESM-konfigurasjon. ts-node eller andre runners vil også fungere.

package.json
{
 "scripts": {
  "db-seed": "NODE_ENV=development prisma db seed"
 },
 "prisma": {
  "seed": "tsx prisma/seed.ts"
 }
}
prisma/seed.ts
import { prisma } from "../src/server/db/client";

async function main() {
 const id = "cl9ebqhxk00003b600tymydho";
 await prisma.example.upsert({
  where: {
   id,
  },
  create: {
   id,
  },
  update: {},
 });
}

main()
 .then(async () => {
  await prisma.$disconnect();
 })
 .catch(async (e) => {
  console.error(e);
  await prisma.$disconnect();
  process.exit(1);
 });

Deretter kan du kjøre pnpm db-seed (eller npm/yarn) for å fylle inn databasen.

Nyttige Ressurser

RessurserLink
Prisma Dokumentasjonhttps://www.prisma.io/docs/
Prisma GitHubhttps://github.com/prisma/prisma
Prisma Migrate Playgroundhttps://playground.prisma.io/guides
NextAuth.JS Prisma Adapterhttps://next-auth.js.org/adapters/prisma
PlanetScale Tilkoblingsveiledninghttps://www.prisma.io/docs/getting-started/setup-prisma/add-to-existing-project/relational-databases/connect-your-database-typescript-planetscale