Jump to content

Attention: This page is 22 days older than the English version and might be outdated. If you're a native speaker of this language and would like to contribute to the project, please consider updating this page to match the latest English version.

You can also view the English version of this page.

Prisma

Prisma er en ORM (Object Relational Mapper) for TypeScript, som gir deg muligheten til å definere databasens skjema og modeller i en schema.prisma-fil. Deretter genereres en typesikker klient som kan brukes til å kommunisere med databasen din fra backend. Dette gir en enklere og mer sikker måte å utvikle databaserelaterte applikasjoner med TypeScript på.

Prisma Client

Prisma-klienten blir instansiert i /server/db/client.ts og eksporteres som en global variabel. Som anbefalt av Prisma-teamet som beste praksis. Vi angir, som standard, Prisma-klienten i context. Vi anbefaler å bruke klienten via konteksten i stedet for å importere klienten i hver fil.

Skjema

Prisma-skjemafilen finner du i /prisma/schema.prisma. I denne filen definerer du databasens skjema og modeller. Denne filen brukes til å generere Prisma-klienten.

Med NextAuth.js

Hvis du velger å bruke NextAuth.js sammen med Prisma, vil skjemafilen bli generert for deg og satt opp med de anbefalte verdiene for modellene User, Session, Account og VerificationToken i henhold til NextAuth. js-dokumentasjonen.

Standard Database

Standarddatabasen er en SQLite-database, som er meget godt egnet for utvikling og rask oppretting av et proof-of-concept. Imidlertid anbefaler vi ikke å bruke SQLite i produksjonsmiljøer. Du kan endre databasen ved å endre provider i datasource-blokken til postgresql eller mysql og deretter justere URL for database i miljøvariablene slik at den peker på databasen din.

Fyll Databasen (“Seeding”)

“Seeding” er en god måte å fylle databasen med testdata. For å konfigurere fyllingen må du lage en seed.ts-fil i /prisma-katalogen og deretter legge inn et seed-skript i package.json-filen. Du trenger også en TypeScript runner som kan kjøre startskriptet. Vi anbefaler tsx som er en meget effektiv TypeScript-runner som bruker esbuild og ikke trenger noen ESM-konfigurasjon. ts-node eller andre runners vil også fungere.

package.json
{
 "scripts": {
  "db-seed": "NODE_ENV=development prisma db seed"
 },
 "prisma": {
  "seed": "tsx prisma/seed.ts"
 }
}
prisma/seed.ts
import { prisma } from "../src/server/db/client";

async function main() {
 const id = "cl9ebqhxk00003b600tymydho";
 await prisma.example.upsert({
  where: {
   id,
  },
  create: {
   id,
  },
  update: {},
 });
}

main()
 .then(async () => {
  await prisma.$disconnect();
 })
 .catch(async (e) => {
  console.error(e);
  await prisma.$disconnect();
  process.exit(1);
 });

Deretter kan du kjøre pnpm db-seed (eller npm/yarn) for å fylle inn databasen.

Nyttige Ressurser

RessurserLink
Prisma Dokumentasjonhttps://www.prisma.io/docs/
Prisma GitHubhttps://github.com/prisma/prisma
NextAuth.JS Prisma Adapterhttps://next-auth.js.org/adapters/prisma
Planetscale Tilkoblingsveiledninghttps://www.prisma.io/docs/getting-started/setup-prisma/add-to-existing-project/relational-databases/connect-your-database-typescript-planetscale

Recent Contributors To This Page