Jump to content

TypeScript

Bygg sikkerhetsnett, ikke rekkverk

Avatar av @t3dotgg
Theo – skaperen av T3-stakken @t3dotgg

Enten du er en ny eller erfaren utvikler, synes vi at TypeScript er et must. Det kan virke skremmende i begynnelsen, men som mange verktøy, når du først begynner å bruke det, er det noe du ikke vil være foruten.

Det tilbyr live tilbakemeldinger mens du skriver koden din. De forventede datatypene er definert, og vi får nyttig autofullføring i koderedigeringsprogrammet vårt. Dersom det er et problem får man rød understrek, for eksempel når vi prøver å få tilgang til en attributt som ikke eksisterer eller når vi prøver å angi en verdi av feil type. Dette lar oss identifisere og fikse feil tidlig uten å måtte feilsøke etterpå.

Det er uten tvil verktøyet i stakken som mest øker utvikleres produktivitet; man får dokumentasjon på at koden man skriver er riktig direkte i editoren og man får umiddelbar tilbakemelding når man uunngåelig gjør noen feil. Dette er helt uvurderlig.

Typeinferens

Mange nye TypeScript-utviklere blir veldig opptatt av å skrive TypeScript, men mange av fordelene med TypeScript kommer av at man ikke trenger å endre koden sin i det hele tatt. Spesielt vha. typeinferens. Typeinferens betyr at når noe er definert med type, så vil den typen følge med gjennom hele applikasjonen uten å måtte redeklareres andre steder. Dette betyr at, for eksempel, når du har definert typene av en funksjons argumenter, er resten av funksjonen typesikker, uten ekstra TypeScript-spesifikk kode. Bibliotekutviklere legger mye arbeid i å vedlikeholde typene eksponert i bibliotekene deres, noe som betyr at vi som brukere kan dra nytte av inferens og den innebygde dokumentasjonen i koderedigeringsprogrammet som tilbys av disse typene.

Se videoen av Theo, hvorfor det kan hende at du bruker TypeScript feil.

Gode bruksområder for typeinferens

Zod

Zod er et skjemavalideringsbibliotek bygd på TypeScript. Skriv et skjema som representerer den eneste kilden til sannhet (“single source of truth”) for din data, og Zod vil sørge for at din data er gyldig gjennom hele applikasjonenen. Selv på tvers av nettverksgrenser og eksterne API.

Tanstack Query

Tanstack Query gir deg deklarative, alltid oppdaterte, automatisk administrerte queries og mutations som direkte forbedrer utvikler- og brukeropplevelsen.

Nyttige Ressurser

RessurserLink
TypeScript håndbokhttps://www.typescriptlang.org/docs/handbook/
TypeScript opplæring for nybegynnerehttps://github.com/total-typescript/beginners-typescript-tutorial
Type-utfordringerhttps://github.com/type-challenges/type-challenges
Rodney Mullen fra TypeScript (Matt Pocock) Youtube-kanalhttps://www.youtube.com/c/MattPocockUk/videos