Jump to content

NextAuth.js

Коли ви хочете мати систему автентифікації у вашому додатку Next.js, NextAuth.js - чудове рішення, щоб не морочитися з реалізацією складної безпеки самостійно. Він має великий список провайдерів для швидкого додавання аутентифікації OAuth і надає адаптери для багатьох баз даних і ORM.

Провайдер контексту

У точці входу вашого додатка ви побачите, що ваш додаток загорнутий у SessionProvider:

pages/_app.tsx
<SessionProvider session={session}>>
 <Component {...pageProps} />
</SessionProvider>

Цей провайдер контексту дає змогу вашому застосунку отримати доступ до даних сесії з будь-якого місця вашого застосунку, не передаючи їх як пропси:

pages/users/[id].tsx
import { useSession } from "next-auth/react";

const User = () => {
 const { data: session } = useSession();

 if (!session) {
   // Handle unauthenticated state, e.g. render a SignIn component
   return <SignIn />;
 }

 return <p>Welcome {session.user.name}!</p>;
};

Отримання сесії на сервері

Іноді вам може знадобитися запросити сесію на сервері. Щоб зробити це, попередньо отримайте сесію за допомогою функції-помічника getServerAuthSession, яку надає create-t3-app, і передайте її на клієнт за допомогою getServerSideProps:

pages/users/[id].tsx
import { getServerAuthSession } from "../server/auth";
import { type GetServerSideProps } from "next";

export const getServerSideProps: GetServerSideProps = async (ctx) => {
 const session = await getServerAuthSession(ctx);
 return {
  props: { session },
 };
};

const User = () => {
 const { data: session } = useSession();
 // NOTE: `session` wont have a loading state since it's already prefetched on the server

 ...
}

Включення user.id у сесію

Create T3 App налаштований для використання session callback у конфігурації NextAuth.js для включення ID користувача в об’єктsession.

pages/api/auth/[...nextauth].ts
callbacks: {
  session({ session, user }) {
   if (session.user) {
    session.user.id = user.id;
   }
   return session;
  },
 },

Це пов’язано з файлом оголошення типів, щоб переконатися, що user.id типізовано під час доступу до об’єкта session. Детальніше про Module Augmentation у документації NextAuth.js.

types/next-auth.d.ts
import { DefaultSession } from "next-auth";

declare module "next-auth" {
 інтерфейс Session {
  user? {
   id: string;
  } & DefaultSession["user"];
 }
}

Такий самий шаблон може бути використаний для додавання будь-яких інших даних в об’єкт session, наприклад, поля role, але ним не слід зловживати для зберігання конфіденційних даних на клієнті.

Використання з tRPC

При використанні NextAuth.js з tRPC ви можете повторно створити використовувані, захищені процедури за допомогою middleware. Це дозволяє вам створювати процедури, які можуть бути доступні тільки автентифікованим користувачам. create-t3-app налаштовує все це для вас, дозволяючи вам легко отримувати доступ до сесії об’єкта в аутентифікованих процедурах.

Це робиться в два кроки:

 1. Викликайте сесію із заголовків запиту за допомогою функції getServerSession. Перевага використання getServerSession замість звичайного getSession полягає в тому, що це серверна функція і вона не викликає непотрібних викликів fetch. create-t3-app створює допоміжну функцію, яка абстрагує це конкретне API щоб вам не треба було імпортувати обидва ваших NextAuth.js варіанти так як і getServerSession функцію кожного разу коли вам треба отримати доступ до сесії.
server/auth.ts
export const getServerAuthSession = async (ctx: {
 req: GetServerSidePropsContext["req"];
 res: GetServerSidePropsContext["res"];
}) => {
 return await getServerSession(ctx.req, ctx.res, authOptions);
};

Використовуючи цю допоміжну функцію, ми можемо отримати сесію та передати її в контексті tRPC:

server/api/trpc.ts
import { getServerAuthSession } from "../auth";

export const createContext = async (opts: CreateNextContextOptions) => {
 const { req, res } = opts;
 const session = await getServerAuthSession({ req, res });
 return await createContextInner({
  session,
 });
};
 1. Створіть tRPC middleware, яке перевіряє, аутентифіковано чи користувач. Потім ми використовуємо middleware в protectedProcedure. Будь-який виклик процедур повинен бути автентифікований, інакше буде сгенерована помилка, яку можна правильно опрацювати на стороні клієнта.
server/api/trpc.ts
export const protectedProcedure = t.procedure.use(({ ctx, next }) => {
 if (!ctx.session || !ctx.session.user) {
  throw new TRPCError({ code: "UNAUTHORIZED" });
 }
 return next({
  ctx: {
   // infers the `session` as non-nullable
   session: { ...ctx.session, user: ctx.session.user },
  },
 });
})

Об’єкт сесії - це легке, мінімальне представлення користувача і містить лише кілька полів. При використанні protectedProcedures у вас є доступ до ідентифікатора користувача, який можна використовувати для отримання більшої кількості даних з бази даних.

server/api/routers/user.ts
const userRouter = router({
 me: protectedProcedure.query(async ({ ctx }) => {
  const user = await prisma.user.findUnique({
   where: {
    id: ctx.session.user.id,
   },
  });
  return user;
 }),
});

Використання з Prisma

Щоб змусити NextAuth.js і Prisma працювати разом, необхідна велика кількість початкових налаштувань. create-t3-app виконує все це для вас, і якщо ви виберете одночасно і Prisma, і NextAuth.js, ви отримаєте повністю працюючу систему аутентифікації з усіма попередньо вбудованими, необхідними моделями. Ми надаємо вашому сгенерованому додатку попередньо вбудований провайдер Discord OAuth, який ми вибрали тому, що з ним легше всього почати – просто введіть свої токени в .env і ви готові до роботи. Однак ви можете легко додати більше провайдерів, слідуючи докуменації NextAuth.js. Зверніть увагу, що деякі провайдери вимагають додаткових полів для додавання в певні моделі. Ми рекомендуємо вам прочитати документацію для провайдера, який ви хочете використовувати, щоб переконатися, що у вас є всі необхідні поля.

Додавання нових полів у ваші моделі

Коли ви додаєте нові поля до будь-якої з моделей User, Account, Session або VerificationToken (у більшості випадків вам потрібно лише змінити модель User), вам потрібно мати на увазі, що адаптер Prisma автоматично створює поля в цих моделях при реєстрації нових користувачів та вході до системи. Тому, додаючи нові поля до цих моделей, ви повинні надати значення за замовчуванням для них, оскільки адаптер не знає про них.

Якщо, наприклад, ви хочете додати role у модель User, вам потрібно буде надати значення за замовчуванням для поля role. Це робиться шляхом додавання значення @default до поля role у моделі User:

prisma/schema.prisma
+ enum Role {
+  USER
+  ADMIN
+ }

 model User {
  ...
+  role Role @default(USER)
 }

Використання з Next.js middleware

Використання NextAuth.js з Next.js middleware вимагає використання стратегії сеансу JWT для автентифікації. Це пов’язано з тим, що middleware може отримати доступ до сесійного cookie тільки в тому випадку, якщо це JWT. За замовчуванням, create-t3-app налаштований на використання default стратегії бази даних, у поєднанні з Prisma як адаптера бази даних.

⚠️

Використання сесій баз даних - рекомендований підхід, й вам варто почитати про JWT перед тим як переходити до стратегії JWT сесії, щоб уникнути будь-яких проблем з безпекою.

Після переходу до стратегії JWT сесії, переконайтеся, що ви оновили session колбек в src/server/auth.ts.

Об’єкт user буде undefined. Замість цього, витягніть ID користувача з об’єкту token.

Наприклад:

server/auth.ts
 export const authOptions: NextAuthOptions = {
+  session: {
+   strategy: "jwt",
+  },
  callbacks: {
-   session: ({ session, user }) => ({
+   session: ({ session, token }) => ({
    ...session,
    user: {
     ...session.user,
-     id: user.id,
+     id: token.sub,
    },
   }),
  },
 }

Налаштовуємо DiscordProvider за замовчуванням

 1. Перейдіть до розділу Applications у Discord Developer Portal і натисніть “New Application”
 2. У меню налаштувань перейдіть до “OAuth2 => General”
 • Скопіюйте Client ID і вставте його в DISCORD_CLIENT_ID у .env.
 • Біля Client Secret натисніть “Reset Secret” і скопіюйте цей рядок у DISCORD_CLIENT_SECRET у .env. Будьте обережними, оскільки ви більше не зможете побачити цей secret, і скидання його призведе до того, що існуючий протермінується.
 • Натисніть “Add Redirect” і вставте <app url>/api/auth/callback/discord (приклад для локальної розробки: http://localhost:3000/api/auth/callback/discord)
 • Збережіть зміни
 • Можливо, але не рекомендується, використовувати один і той же додаток Discord для розробки та продакшену. Ви також можете розглянути Mocking the Provider під час розробки.

Корисні ресурси

РесурсПосилання
Документація NextAuth.jshttps://next-auth.js.org/
NextAuth.js GitHubhttps://github.com/nextauthjs/next-auth
tRPC Kitchen Sink - with NextAuthhttps://kitchen-sink.trpc.io/next-auth