Jump to content

Prisma

Prisma це ORM для TypeScript, який дозволяє визначати схему та моделі бази даних у файлі schema.prisma, а потім генерувати клієнт, який забезпечує типобезпеку та може використовуватись для взаємодії з базою даних з вашого бекенда.

Prisma Client

Розташований в /server/db/client.ts, Prisma Client ініціалізується як глобальна змінна (як рекомендовано кращими практиками команди Prisma) та експортується для використання у ваших API маршрутах. Ми включаємо Prisma Client у Context за замовчуванням і рекомендуємо використовувати його замість окремого імпорту у кожному файлі.

Схема

Ви знайдете файл схеми Prisma в /prisma/schema.prisma. Цей файл використовується для визначення схеми та моделей баз даних, а також для генерації Prisma Client.

З NextAuth.js

Коли ви вибираєте NextAuth.js у поєднанні з Prisma, файл схеми генерується і налаштовується для вас з рекомендованими значеннями для моделей User, Session, Account та VerificationToken, згідно з документацією NextAuth.js.

База даних за замовчуванням

База даних за замовчуванням - це база даних SQLite, яка відмінно підходить для розробки та швидкого створення proof-of-concept, але не рекомендується для використання у продакшені. Ви можете змінити базу даних, використовуючи ‘provider’ в блоці ‘datasource’ на ‘postgresql’ або ‘mysql’, а потім оновити рядок підключення до змінних середовища, щоб вказати на вашу базу даних.

Заповнення (seeding) бази даних

Заповнення (seeding) вашої бази даних - це чудовий спосіб швидко заповнити вашу базу даних тестовими даними, щоб допомогти вам розпочати. Щоб налаштувати заповнення, вам потрібно створити файл seed.ts у каталозі /prisma і потім додати скрипт seed у файл package.json. Вам також знадобиться певний TypeScript-раннер, який може виконати скрипт заповнення. Ми рекомендуємо tsx, який є дуже ефективним TypeScript-раннером, який використовує esbuild і не вимагає будь-якої конфігурації ESM, але ts-node або інші раннери також працюватимуть.

package.json
{
 "scripts": {
  "db-seed": "NODE_ENV=development prisma db seed"
 },
 "prisma": {
  "seed": "tsx prisma/seed.ts"
 }
}
prisma/seed.ts
import { prisma } from "../src/server/db";

async function main() {
 const id = "cl9ebqhxk00003b600tymydho";
 await prisma.example.upsert({
  where: {
   id,
  },
  create: {
   id,
  },
  update: {},
 });
}

main()
 .then(async () => {
  await prisma.$disconnect();
 })
 .catch(async (e) => {
  console.error(e);
  await prisma.$disconnect();
  process.exit(1);
 });

Потім, просто запустіть pnpm db-seed (або npm/yarn), щоб заповнити вашу базу даних.

Корисні ресурси

РесурсПосилання
Документація Prismahttps://www.prisma.io/
Prisma GitHubhttps://github.com/prisma/
Prisma Migrate Playgroundhttps://playground.prisma.io/guides
NextAuth.JS Адаптер для Prismahttps://next-auth.js.org/adapters/
Гайд з підключення PlanetScalehttps://www.prisma.io/docs/getting-started/setup-prisma/add-to-existing-project/relational-databases/connect-your-database-typescript-planetscale